ติดต่อพี่กู้ tel.  081-9574569  Email: Koohatyai@hotmail.com

 
หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ จ.พัทลุง

 
ลำดับ
รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
ราคาขาย
สถานะ
1
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ สร้างปี พ.ศ.2484  18,000 บาท  
2
รูปเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ สร้าง ปี พ.ศ.2500  (โชว์)   
3
นางกวัก หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างปี พ.ศ.2484 12,000 บาท  
4
พระปิดตา โยงก้น หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ สร้างปี พ.ศ.2484 เนื้อสัมฤทธิ์แก่ทอง          เนื้อจัดจ้านดีมาก (โชว์)  
5
พระพุทธ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อสัมฤทธิ์ ย่นหรอยจังหู สร้าง ปี พ.ศ.2484 12,000 บาท  
6
พระปิดตา หลังยันต์นอน หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)  
7
พระปิดตา หลังยันต์นอน หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
8
พระปิดตา หลังยันต์นอน หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
9
พระปิดตา หลังยันต์นอน หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
10
พระปิดตา หลังยันต์นอน หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
11
พระปิดตา ลอยองค์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
12
พระปิดตาลอยองค์ หลวงดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ. 2484 (โชว์)   
13
พระปิดตาลอยองค์ หลังยันต์เฑาะว์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
14
พระปิดตาลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
15
พระปิดตาลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
16
พระปิดตาโยงก้น เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
17
พระปิดตาโยงก้น เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
18
พระปิดตาโยงก้น เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
19
พระปิดตาลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
20
พระปิดตาพิมพ์ตะพาบ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
21
พระปิดตามือไขว้ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
22
พระปิดตามือไขว้ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
23
พระปิดตามือไขว้ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
24
พระปิดตามือไขว้ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
25
พระปิดตามือไขว้ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พ.ศ.2484 (โชว์)   
26
พระพุทธพนมมือไม้แกะ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ 12,000 บาท  
 
1 2
   


จำนวนผู้เข้าชม ::Free Web Counter