ติดต่อพี่กู้ tel.  081-9574569  Email: Koohatyai@hotmail.com

 
ชุดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ วัดช้างไห้
 
ลำดับ
รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
ราคาขาย
สถานะ
1

หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่
(หล่อวัดต้นแบบ หายากมากมีน้อย)

โชว์ครับ  
2

หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ (เนื้อกลับหายากมากดูง่าย)

โชว์ครับ  
3

หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวยมาก เนื้อกลับเศียรโต

โชว์ครับ  
4
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวยมาก โชว์ครับ  
5
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อกลับ สวยมาก โชว์ครับ  
6
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อกลับ โชว์ครับ  
7
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวยมาก โชว์ครับ  
8
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่เศียรโต สวยมาก โชว์ครับ  
9
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวยมาก โชว์ครับ  
10
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวย โชว์ครับ  
11
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ แต่งเดิมจากวัดสวยมาก โชว์ครับ  
12
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อแก่ทองแดง โชว์ครับ  
13
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวย โชว์ครับ  
14
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สวย โชว์ครับ  
15
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เมฆพัศ สวยหวีด โชว์ครับ  
16
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สภาพพอสวย โชว์ครับ  
17
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัศ หายาก โชว์ครับ  
18
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ พอสวย โชว์ครับ  
19
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เมฆพัศ พิมพ์บี โชว์ครับ  
20
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว หน้าเมฆพัศ โชว์ครับ  
21
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ หลังแกะ ๐๕ เนื้อเหลือง โชว์ครับ  
22
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เมฆพัศ สภาพใช้ โชว์ครับ  
23
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ สภาพใช้ โทรถาม  


จำนวนผู้เข้าชม ::
Counters