ติดต่อพี่กู้ tel.  081-9574569  Email: Koohatyai@hotmail.com

 

ชุดหลวงปู่ทวดว่านรุ่นแรกวัดช้างไห้ 2497 
ลำดับ
รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
ราคาขาย
สถานะ
1
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่เอ (แก่ว่านสบู่เลือด) โชว์  
2
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ กรรมการ สวยหวีด โชว์  
3
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เอ โชว์  
4
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เอ โชว์  
5
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ต้อใหญ่ สวยหวีด โชว์  
6
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลาง ชลูดใหญ่ สวย แชมป์ที่ 1 จังหวัดยะลา โชว์  
7
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ต้อใหญ่ แชมป์ที่ 1 จังหวัดยะลา โชว์  
8
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ กรรมการ สวย โชว์  
9
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางลึก หน้าใหญ่ สวยหวีด โชว์  
10
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ลึก สวยเดิมๆ โชว์  
11
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ลึก สมบูรณ์ (ลงยางไม้เดิม หายากมาก) โชว์  
12
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางลึก หน้าใหญ่ (หนาที่สุดในโลก) โชว์  
13
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ แชมป์ โชว์  
14
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เอ (หน้าโดนพลาสติก) โชว์  
15
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ไหล่จุด(สภาพโดนน้ำ) โชว์  
16
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ต้อ(ซุ้มกอ) สวยหวีด โชว์  
17
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางลึกหน้ากะโหลก สวยหวีด โชว์  
18
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลาง หน้ากลม แชมป์ โชว์  
19
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางชลูด แชมป์ โชว์  
20
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ สวยมาก โชว์  
21
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ต้อ สวย โชว์  
22
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางหน้ากลม สวยหวีด โชว์  
23
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ต้อกลาง โชว์  
24
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพใหญ่ไหล่จุด โชว์  
25
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางลึก หน้าใหญ่ สวย โชว์  
26
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางชลูด สวยมาก โชว์  
27
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางชลูด สวย โชว์  
28
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ สวย โชว์  
29
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางชลูดสวย โชว์  
30
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางหน้ากลม โชว์  
31
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางชลูด พอสวย โชว์  
32
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ สวย โชว์  
33
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางหน้ากลม สวย โชว์  
34
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ พอสวย โชว์  
35
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ไหล่จุด สภาพใช้ โชว์  
36
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางชลูด พอสวย โชว์  
37
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ สภาพใช้ โชว์  
38
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ต้อ (ซุ้มกอ) สภาพใช้ โชว์  
39
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางใหญ่ ลึก (เห็นหิินครก หายากมาก) โชว์  
40
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่เอ สภาพใช้ โชว์  
41
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางลึก สภาพพอสวย โชว์  
42
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลางลึก สภาพใช้ โชว์  
43
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นแรก พิมพ์กลาง ลึก หน้าใหญ่ (ฝนข้าง) โชว์  
     
จำนวนผู้เข้าชม ::Free Counters